top of page
ART Festival - białe logo bez tła 2.png

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej

„ART Festival” 2023

Edycja online

 

1. ORGANIZATOR :

 

    Akademia Rozwoju Talentów (NIP: 884-268-54-80)

    Dyrektor Festiwalu: Iwona Kuśnierz

    Kontakt telefoniczny:  518-186-636, 530-977-585

    Kontakt mailowy:  art.festivalpiosenki@gmail.com

 

2. CELE FESTIWALU :

 

 • Odkrywanie talentów wokalnych i pomoc w ich rozwoju 

 • Prezentacja dorobku artystycznego wokalistów

 • Popularyzacja śpiewania utworów rozrywkowych w dowolnym języku

 • Integracja środowiska wokalistów

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Promocja utalentowanych wokalistów i wartościowego artystycznie repertuaru napisanego dla laureatów warsztatów wokalnych „VoiceART”

 

3. WYKONAWCY :

 

W Konkursie udział brać mogą SOLIŚCI:

 • I Kategoria: Do 9 lat

 • II Kategoria: 10-13 lat

 • III Kategoria: 14-17 lat

 • IV Kategoria: od 18 lat

 

O przynależności do wybranej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia wykonawcy.

 

4. REPERTUAR :
 

Soliści zobowiązani są do przygotowania dwóch piosenek:
- dowolnej w języku polskim lub obcym
- autorskiej wybranej z repertuaru napisanego dla laureatów wakacyjnych warsztatów wokalnych „VoiceART” dostępnego we wszystkich serwisach streamingowych. Poniżej udostępniamy linki do Spotify,

 

ART Festival vol.1

https://open.spotify.com/album/0kcUjeYKpNJprYFedCpB0q?si=OTYR4aepTHemRpJUUfFs0A
 

ART Festival vol.1(instrumental)

https://open.spotify.com/album/7oNzdwXJXLMDdnxPILYwVG?si=tYk3soyJSgClD7P5foqcQA

UWAGA! Laureat warsztatów wokalnych „VoiceART”, dla którego została skomponowana dana piosenka może wziąć udział w festiwalu, natomiast niedozwolone jest aby do zgłoszenia wybrał swoją piosenkę.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W EDYCJI ONLINE :
 

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w terminie do 7 października 2023r.

 • Dołączenie do Formularza linków do nagrań umieszczonych w serwisie YouTube. Filmy konkursowe muszą być nagrane poziomo i „na żywo”, bez montażu oraz jakiejkolwiek obróbki audio bądź video. Opis każdego filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, i dopisek - ART Festival 2023 ONLINE

 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez organizatora

 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Festiwalu

 

Organizator ma prawo poprosić o zmianę nagrania w przypadku wątpliwości czy wykonanie jest na żywo.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony zgłaszającego się, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 

6. OPIS ETAPÓW:
 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej

„ART Festival” 2023 ma formułę ONLINE.

 

Festiwal złożony jest z TRZECH etapów:

 

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 7.10.2023r.

 

 • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do Etapu Finałowego 16.10.2023r.

 

 • III etap: Ogłoszenie wyników do 31.10.2023r. 

 


 

Warunkiem udziału w Finale jest wpłata akredytacji
w wysokości 50 zł

na konto organizatora

56 2490 1044 0000 4200 1291 2244

Iwona Kuśnierz

do 19.10.2023r.

UWAGA! W tytule przelewu musi być Imię, Nazwisko oraz kategoria wiekowa. Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie finalisty z listy, a na jego miejsce powołany będzie uczestnik z listy rezerwowej. Prośby o wystawienie faktury przyjmujemy do 10 dni od wpłaty akredytacji.

 

 

7. JURY:

 

 • Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez organizatora spośród wokalistów, pedagogów, muzyków, kompozytorów oraz przedstawicieli organizatora.

 • Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  dobór repertuaru, umiejętności wokalne uczestników, interpretację wykonywanych utworów, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny

 • Werdykt ogłoszony przez Jury będzie ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 

8. NAGRODY:

 

 • Nagroda GRAND PRIX w wysokości 1000zł

 • Nagroda specjalna wytwórni ART Records w postaci autorskiego singla

 • W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz Wyróżnienia

 • Każdy uczestnik zakwalifikowany do finału zostaje laureatem konkursu

 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 

 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator

 • Jurorzy nie prowadzą żadnych konsultacji z uczestnikami Festiwalu, ich instruktorami oraz opiekunami

 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika

 • Wszystkie aktualności odnośnie Festiwalu, publikowane będą na stronie Facebook: ART Festival

Wyślij zgłoszenie:

Wysyłając formularz akceptuję:

*Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email przez Akademię Rozwoju Talentów, ul. Spółdzielcza 14, 58-100 Świdnica, reprezentowaną przez Iwonę Kuśnierz, zwaną Administratorem Danych Osobowych w celu organizacji festiwalu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W ramach przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do anulowania wyrażonej zgody, dostępu do przekazanych danych, kopii oraz ich sprostowania, do usunięcia danych z bazy, do ograniczenia przetwarzania oraz do złożenia ewentualnej skargi do organu nadzorczego. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych mailowo pod adresem: art.swidnica@gmail.com
**Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z nagrań audio i video oraz zdjęć z udziałem moim/mojego dziecka m.in. do celów reklamowych w sieci (Dzz.U. z 2000r.nr 80, poz. 904, ze zm.)

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page